Welkom bij Ark des Verbonds Ark des Verbonds is een geestelijke organisatie die opereert sinds 2009 onder Stichting the Blossom. U U bent van harte welkom om samen met ons en de Heilige geest, God de eer en glory te geven en meer van Hem te mogen leren kennen. We willen u graag uitnodigen om een kijkje te nemen in onze gemeente. ONS Stichting the Blossom is een religieuze organisatie die werkt onder een Apostolische Profetische zalving en die ook samenwerkt met andere maatschappelijke organisaties. De voorgangers van deze gemeente zijn Apostel Ellery en Profetese Josette Nepomuceno. Wij dienen onder de Visie van Efeziërs 2: 19-20 en op deze manier zet de gemeente zich in om meer zielen te brengen naar de Heer. Naast de wekelijkse kerkdiensten op dinsdag, donderdag en zondag, is er ook aandacht voor de pastorale zorg van de individuele gelovige en geven we steun in de empowerment en zelfredzaamheid van de mens. Degenen die daar behoefte aan hebben, kunnen altijd een beroep doen op een ambtsdrager binnen de kerkgemeente. HEM Hem willen we verhogen. Hem willen we alle eer, glorie en dankzegging geven voor wat hij dagelijks voor ons doet. We starten de dienst met gebed, vervolgens gaan we de zielen troosten en bemoedigen door middel van lofprijzing met aanbidding en daarna wordt een boodschap gepredikt vanuit de Evangelie van Jezus Christus. Verder organiseren we regelmatig conferenties en seminaars waar het christelijk leven van een ieder die in het woord gelooft en naleeft bevorderd zal worden. We nodigen u uit om een kijkje te nemen op onze website of onze diensten te bezoeken. Dinsdag en donderdag: Bidstond met Proclamatie en Bijbelstudie van 19:00u –22:00u Zondag: Eredienst met lofprijzing van 15:00u – 18:00u. Adres: Oost Sidelinge 15C, 3043 JH te Rotterdam. U kunt ons voor vragen gerust benaderen via het contactformulier.
Copyright 2013-2020 - Stichting de uittrekweg  Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL91RABO0138863520  Kvk: 58465383 RSIN: 8530.51.550 info@stichtingdeuittrekweg.com 010-2268839 Copyright 2013-2021 - Ark des Verbonds  Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL90RABO0121770974  Kvk: 09205171 RSIN: 8211622585 024 6635856 / 06 86491177 info@arkadeliansa.com