Copyright 2013-2020 - Stichting de uittrekweg Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL91RABO0138863520 Kvk: 58465383 RSIN: 8530.51.550 info@stichtingdeuittrekweg.com 010-2268839 Copyright 2013-2021 - Ark des Verbonds Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL90RABO0121770974 Kvk: 09205171 RSIN: 8530.51.550 024 6635856 / 06 86491177 info@arkadeliansa.com Copyright 2013-2020 - Stichting de uittrekweg Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL91RABO0138863520 Kvk: 58465383 RSIN: 8530.51.550 info@stichtingdeuittrekweg.com 010-2268839 Copyright 2013-2021 - Ark des Verbonds Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL90RABO0121770974 Kvk: 09205171 RSIN: 8530.51.550 024 6635856 / 06 86491177 info@arkadeliansa.com Copyright 2013-2020 - Stichting de uittrekweg Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL91RABO0138863520 Kvk: 58465383 RSIN: 8530.51.550 info@stichtingdeuittrekweg.com 010-2268839 Copyright 2013-2021 - Ark des Verbonds Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL90RABO0121770974 Kvk: 09205171 RSIN: 8211622585 024 6635856 / 06 86491177 info@arkadeliansa.com
Onze doelen: Wij dienen in de Apostolisch/Profetische zalving door middel van genezing en bevrijding. Doel: 1. Het bezoeken van zieken en bejaarden alsmede zorgen voor daklozen, weduwen en wezen. 2. Het bezoeken van gedetineerden alsmede verzorging en begeleiding van (ex)gedetineerden bij terugkeer in de maatschappij. 3. Het ontwikkelen, uitvoeren , evalueren en organiseren van activiteiten welke bijdragen aan de vorming van jeugd en volwassenen op christelijk gebied. 4. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Onze werkwijze:  Evangelisatie, opbouwen, toerusten en uitzenden. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het volle Evangelie van Jezus Christus te prediken, het organiseren van conventies en conferenties waar het christelijk leven van eenieder die het woord gelooft en naleeft bevorderd zal worden, alsmede het op iedere andere wijze verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus.