Copyright 2013-2021 - Ark des Verbonds  Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL90RABO0121770974  Kvk: 09205171 RSIN: 8530.51.550 024 6635856 / 06 86491177 info@arkadeliansa.com Copyright 2013-2020 - Stichting de uittrekweg  Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL91RABO0138863520  Kvk: 58465383 RSIN: 8530.51.550 info@stichtingdeuittrekweg.com 010-2268839 Copyright 2013-2021 - Ark des Verbonds  Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL90RABO0121770974  Kvk: 09205171 RSIN: 8530.51.550 024 6635856 / 06 86491177 info@arkadeliansa.com Copyright 2013-2020 - Stichting de uittrekweg  Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL91RABO0138863520  Kvk: 58465383 RSIN: 8530.51.550 info@stichtingdeuittrekweg.com 010-2268839 Copyright 2013-2021 - Ark des Verbonds  Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL90RABO0121770974  Kvk: 09205171 RSIN: 8211622585 024 6635856 / 06 86491177 info@arkadeliansa.com
Hoofdlijnen beleidsplan: Kerkdiensten In de kerkdienst staat de woordverkondiging centraal, die plaatsvindt door lekenpredikers met een priesterlijk ambt. De diensten vinden op dinsdag , donderdag en zondag plaats. Daarnaast is er veel aandacht voor zang en muziek. Verder werken we samen met Stichting de Uittrekweg om extra hulp te kunnen verlenen. Deze Stichting is niet beoogt op winst maar in het verlenen van zorg en begeleiding in de ruimste zin van het woord. Bekijk de site voor meer informatie: www.stichtingdeuittrekweg.com Pastorale zorg Naast de wekelijkse kerkdiensten op dinsdag , donderdag en zondagavond, is er ook aandacht voor de pastorale zorg van de individuele gelovige. Degenen die daar behoefte aan hebben, kunnen altijd een beroep doen op een ambtsdrager binnen de kerkgemeente. Muziek Muziek speelt een belangrijke rol. Het gemeenteleven wordt onder andere vorm gegeven door verschillende manieren van muziekbeoefening, zoals piano, drummen of andere instrumenten maar soms ook m.b.v. beamer projectie. Muziek tijdens de kerkdiensten is een belangrijk onderdeel van de liturgie. Hiermee wordt lof en dankbaarheid aan God gebracht. Muziek troost, bemoedigt en helpt in moeilijke momenten van het leven. Offeren Onze Apostolische en Profetische Kerk is geheel financieel onafhankelijk. Zij heft geen kerkbelasting of andere contributies van haar leden. Of en hoeveel iemand offert wordt niet gecontroleerd. De leden kunnen zich, gebaseerd op de Bijbel (Maleachi 3:10), oriënteren op het “tiende deel”. Overige inkomsten Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door : 1.opbrengsten van activiteiten 2.subsidies en donaties 3.hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking, of op enigerlei andere wijze wettig verkrijgt. Besteding van de middelen De kerk streeft ernaar om met een zo klein mogelijk bestuursapparaat te werken. Het grootste deel van de ontvangsten is bestemd voor de bouw en het onderhoud van de kerkgebouw en komt dus rechtstreeks weer ten goede aan de gemeente. Ook aan de missiearbeid wordt een deel van het kerkbudget besteed. Daarnaast worden alle kosten die de Stichting the Blossem maakt hiermee gefinancierd. De controle van de kerkelijke ontvangsten en uitgaven wordt door een onafhankelijke boekhouder uitgevoerd.